หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สำนักงาน กสทช. ขอยกเลิก เรียกขอสำเนา บัตรประชาชน/สำเนาทะเบียบบ้าน
มาตรการสำหรับบุคคลภายนอกที่ต้องการมาติดต่องาน ณ สำนักงาน กสทช. เขต 42
 
มาตรการช่วยเหลือนักเรียนให้มีอินเทอร์เน็ตใช้ในการเรียนออนไลน์ โดย สำนักงาน กสทช.

มาตรการช่วยเหลือและสนับสนุน ภาครัฐและประชาชน ของ กสทช.

กสทช. เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียน ราคา 79 บาท/เดือน เป็นเวลา 2 เดือน

SMS หลอกลวงจากมิจฉาชีพที่แอบอ้างว่าส่งมาจากธนาคาร หน่วยงานราชการ รัฐบาล โดยใช้วิธีการส่งลิงก์
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล การให้บริการยื่นคัดสำเนาใบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ออนไลน์
1623722311046-(1).jpg
การปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF
ประชาสัมพันธ์การรับ - ส่งหนังสือกับหน่วยงานภายนอก
 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำหรับใช้งานเป็นการทั่วไปโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 42 

84/2 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

โทรศัพท์ : 
076 321 963, 02-6708888 ต่อ 4745 หรือ 08-5869-2369 ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต 42 
076 321 962, 02-6708888 ต่อ 4751 หรือ 09-2406-5111 หัวหน้างานตรวจสอบและกำกับดูแล
076 321 961, 02-6708888 ต่อ 4747 หัวหน้างานใบอนุญาต
076 321 962, 02-6708888 ต่อ 4749 หัวหน้างานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค
076 321 522, 02-6708888 ต่อ 4750 หัวหน้างานอำนวยการ


E-mail : mtr_42@nbtc.go.th (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
E-mail : mtr_pk@nbtc.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/HS8AB/
สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)