หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นขอรับใบอนุญาต และการให้บริการต่างๆ ของสำนักงาน กสทช.
ส่วนภูมิภาค
#สำนักงาน กสทช.​เขต​ 42 #4Doสู้โควิด #กสทช. #โควิด19
หรือโหลดแบบฟอร์มตามลิงค์นี้ ครับ
1. แบบคำขอใบอนุญาต ค้า/ซ่อมแซม/ทำ/นำเข้า/นำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือเครื่องหมายฯ (แบบ คท.1) https://bit.ly/2x4P7rf
2. แบบคำขอใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม มี/ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (แบบ คท.2) https://bit.ly/2S2K4yG
3. แบบคําขออนุญาตผลิต นําเข้า จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่าย หรือรับติดตั้งซึ่งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถ ใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการ ของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ แบบบอกรับเป็นสมาชิก https://bit.ly/2xUjb9u
4. แบบคำขอขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) (แบบ คท.30) https://bit.ly/353hZfW
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​ โทร.​ 0​ 7632​ 1961-3 ในวันเวลาราชการ
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 42 

84/2 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

โทรศัพท์ : 
076 321 963, 02-6708888 ต่อ 4745 ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต 42 
076 321 962, 02-6708888 ต่อ 4751 หัวหน้างานตรวจสอบและกำกับดูแล
076 321 961, 02-6708888 ต่อ 4747 หัวหน้างานใบอนุญาต
076 321 962, 02-6708888 ต่อ 4749 หัวหน้างานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค
076 321 522, 02-6708888 ต่อ 4750 หัวหน้างานอำนวยการ


E-mail : mtr_pk@nbtc.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/HS8AB/

สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)