หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์การรับ - ส่งหนังสือกับหน่วยงานภายนอก
บันทึกโดย :นายอรรถพล อึ๋งชินกรรม (เขต42 ภูเก็ต)
วันที่บันทึก :11/06/2564
ประชาสัมพันธ์การรับ - ส่งหนังสือกับหน่วยงานภายนอก
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป การรับ - ส่งหนังสือกับหน่วยงานภายนอก จะดำเนินการผ่านช่องทาง e-mail : [email protected] สารบรรณกลางเป็นหลัก เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19 และเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนัก ดย. โทร. 3654 3642

#ประชาสัมพันธ์ภายใน #สำนักสื่อสารองค์กร
198564452_4362060880479676_4089293685311464078_n-(5).jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 42 

84/2 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

โทรศัพท์ : 
076 321 963, 02-6708888 ต่อ 4920 หรือ 06-1954-6254 ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต 42 
076 321 962, 02-6708888 ต่อ 4751 หรือ 09-2406-5111 หัวหน้างานตรวจสอบและกำกับดูแล
076 321 961, 02-6708888 ต่อ 4747 หัวหน้างานใบอนุญาต
076 321 962, 02-6708888 ต่อ 4749 หัวหน้างานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค
076 321 522, 02-6708888 ต่อ 4750 หัวหน้างานอำนวยการ


E-mail : [email protected] (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
E-mail : [email protected]
Facebook : https://www.facebook.com/HS8AB/
สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)