หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การให้บริการยื่นคัดสำเนาใบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ออนไลน์
บันทึกโดย :นายอรรถพล อึ๋งชินกรรม (เขต42 ภูเก็ต)
วันที่บันทึก :15/06/2564
การให้บริการยื่นคัดสำเนาใบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ออนไลน์
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล การให้บริการยื่นคัดสำเนาใบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ออนไลน์
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางสำหรับการสืบค้นเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ และผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาศมและอุปกรณ์ออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ที่มีความประสงค์ในการยื่นคำขอคัดสำเนาใบรับรองฯ ผ่านQR Code ด้านล่าง หรือผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่
1.  ผ่าน URL ของสำนัก ทท. : standard.nbtc.go.th เลือกเมนู บริการออนไลน์
2.  ผ่านช่องทาง application MoCheck บนโทรศัพท์มือถือ
3. ผ่าน URL : mocheck.nbtc.go.th
http://standard.nbtc.go.th/index.php/replicate

1623722311046.jpg
1623722406939.jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 42 

84/2 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

โทรศัพท์ : 
076 321 963, 02-6708888 ต่อ 4920  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต 42 
076 321 962, 02-6708888 ต่อ 4751 หัวหน้างานตรวจสอบและกำกับดูแล
076 321 961, 02-6708888 ต่อ 4747 หัวหน้างานใบอนุญาต
076 321 962, 02-6708888 ต่อ 4749 หัวหน้างานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค
076 321 522, 02-6708888 ต่อ 4750 หัวหน้างานอำนวยการ


E-mail : mtr_42@nbtc.go.th (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)