หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
📢 สำนักงาน กสทช. แนะนำการเลือกโคมไฟโซลาร์เซลล์ แบบที่มีระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วยคลื่นความถี่ (Microwave Motion Sensor)
.
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
💻 https://bit.ly/2NngULR
☎️ กสทช. Call center 1200 (โทรฟรี)
.
#สำนักสื่อสารองค์กร
#สำนักงานกสทช.
🎤 ไขทุกคำถาม การปรับจูนความถี่ใช้งานของไมโครโฟนไร้สาย ย่าน UHF (ความถี่ 794 - 806 MHz)
.
สำนักงาน กสทช. มีการปรับปรุงความถี่ใช้งานไมโครโฟนไร้สาย ย่าน UHF จากเดิมที่มีการใช้งานอยู่ในช่วงความถี่ 794 - 806 MHz จะปรับเปลี่ยนไปใช้งานในช่วงความถี่ 803 – 806 MHz
.
📌 ผู้ใช้งานไมโครโฟนไร้สาย ย่าน UHF อย่าลืมสำรวจไมโครโฟนที่ใช้งานอยู่และปรับเปลี่ยนความถี่ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564 ค่ะ
.
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
📲 เว็บไซต์ http://tunemic.nbtc.go.th
📞 กสทช. Call center 1200 (โทรฟรี)
.
#tunemicuhf
#สำนักงานกสทช.
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นขอรับใบอนุญาต และการให้บริการต่างๆ ของสำนักงาน กสทช.
ส่วนภูมิภาค
#สำนักงาน กสทช.​เขต​ 42 #4Doสู้โควิด #กสทช. #โควิด19
หรือโหลดแบบฟอร์มตามลิงค์นี้ ครับ
1. แบบคำขอใบอนุญาต ค้า/ซ่อมแซม/ทำ/นำเข้า/นำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือเครื่องหมายฯ (แบบ คท.1) https://bit.ly/2x4P7rf
2. แบบคำขอใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม มี/ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (แบบ คท.2) https://bit.ly/2S2K4yG
3. แบบคําขออนุญาตผลิต นําเข้า จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่าย หรือรับติดตั้งซึ่งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถ ใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการ ของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ แบบบอกรับเป็นสมาชิก https://bit.ly/2xUjb9u
4. แบบคำขอขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) (แบบ คท.30) https://bit.ly/353hZfW
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​ โทร.​ 0​ 7632​ 1961-3 ในวันเวลาราชการ
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 42 

84/2 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

โทรศัพท์ : 
076 321 963, 02-6708888 ต่อ 4920 หรือ 06-1954-6254 ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต 42 
076 321 962, 02-6708888 ต่อ 4751 หรือ 09-2406-5111 หัวหน้างานตรวจสอบและกำกับดูแล
076 321 961, 02-6708888 ต่อ 4747 หัวหน้างานใบอนุญาต
076 321 962, 02-6708888 ต่อ 4749 หัวหน้างานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค
076 321 522, 02-6708888 ต่อ 4750 หัวหน้างานอำนวยการ


E-mail : [email protected] (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
E-mail : [email protected]
Facebook : https://www.facebook.com/HS8AB/
สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)