เขตการให้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงานเขต
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต)
Office of the NBTC Sub-region 4 2  (Phuket) at the Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission
84/2 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120  
84/2 Village No.4 Wichit Songkhram Road, Kathu Sub-district, Kathu District,Phuket 83120

โทรศัพท์ : 0 7632 1961-3
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ :  งานตรวจสอบ 09 2406 5111 
โทรสาร : 0 7632 1522
E-mail : mtr_pk@nbtc.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/HS8AB/
สายด่วน กสทช. 1200 (โทรฟรี)